Logowanie:


 

Badania profilaktyczne uczniów i studentów

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu informuje, że zgodnie z Umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wykonuje bezpłatnie badania lekarskie kandydatów do szkół zawodowych, ponadpodstawowych  lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - na terenie objętym zakresem swojego działania (powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski).
 

Badania te finansowane są przez budżet województwa, a tym samym bezpłatne dla zainteresowanego ucznia, słuchacza lub studenta. 

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzdlędniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

Refundacji nie podlegają badania sanitarno-epidemiologiczne, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 ze zm.).
 
 
Wykaz placówek z rejonu działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, wykonujących  w roku szkolnym  2020/2021  bezpłatne badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz doktorantów, którzy są narażenia na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z wyłączeniem kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych - regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U.2019.1651) (Miasto Toruń, powiat toruński grodzki i ziemski, Miasto Grudziądz, powiat grudziądzki grodzki i ziemski, powiat brodnicki, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski)
 
Obszar
Nazwa placówki
Adres placówki
Toruń
powiat toruński
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 
Przychodnia Medycyny Pracy
Szosa Bydgoska 46
tel. (56) 654-25-39
 Grudziądz
 
powiat grudziądzki
 Ośrodek Medycyny Pracy w Grudziądzu
86-300 Grudziądz
ul. Chełmińska 103
tel. (56) 642-58-00 
 Brodnica
powiat brodnicki
  
Brodnica

 Praktyka Lekarska Specjalistyczna - lek. Anna Siedlaczek

87-300 Brodnica
ul. Kościelna 7
 
  
Brodnica
powiat brodnicki
  
Brodnica
ANMED Sp.z.o.o.            87-300 Brodnica                          ul.Tulipanowa 6                           realizacja badań ul.Piwna 5
 Golub-Dobrzyń
powiat golubsko-dobrzyński
 
Wąbrzeźno
powiat wąbrzeski
 
Chełmno
powiat chełmiński

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 

87-100 Toruń
Przychodnia Medycyny Pracy Szosa Bydgoska 46
tel. (56) 654-25-39 
 
 

Na badanie profilaktyczne student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się:
  • Skierowaniem pisemnym ze szkoły zawodowej, w której uczeń podejmuje naukę lub uczy się
  • Opiekunem prawnym - w przypadku osoby niepełnoletniej
  • Dokumentem tożsamości (aktualna legitymacja szkolna)
  • Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych)
  • Kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego)
  • Okularami lub aparatem słuchowym – jeśli posiada i jest ich użytkownikiem
  • Aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.(DZ.U. 2019.1651)
 
 
 
 
 
 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń