Kontakt

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - mgr Dariusz Kuc

 

Z-ca Dyrektora

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - ------------------

 
 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67

87-100 Toruń

tel./fax (56) 658-16 18 (Sekretariat)   

e-mail: womp@womp.torun.pl

 

Wszystkie numery telefonów do Przychodni dostępne są TUTAJ.

 

NIP: 956-19-35-098

 REGON: 871625889

 

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000001988

 Nr Księgi Rejestrowej: 000000002393