Usługi medyczne

REJESTRACJA

PRACOWNICY REJESTRACJI UDZIELĄ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH:

 

 • zasad rejestracji pacjenta,
 • ważności skierowań do poradni specjalistycznych,
 • ważności dowodu ubezpieczenia,
 • czasu oczekiwania na wizytę,
 • innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

 

REJESTRACJA DO PORADNI OGÓLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH:

 

Pacjent może zarejestrować się do lekarza w najdogodniejszej dla siebie formie - osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem członków rodziny.

W przypadku nieobecności wybranego lekarza w jego zastępstwie pacjent zostaje przyjęty przez innego lekarza o podobnych kwalifikacjach.

Punkty rejestracyjne w WOMP do poradni ogólnych i specjalistycznych czynne są - oprócz dni ustawowo wolnych od pracy - następująco:

 

 • Przychodnia Lekarska "Pałacyk", ul. Bydgoska 76,
  tel. (56) 622-80-19
   lub (56) 657-55-22, codziennie w godz. 7.00 - 18.00
 • Przychodnia Medycyny Pracy , Szosa Bydgoska 46,
  tel. (56) 654-25-39
  , codziennie w godz. 7.00 - 14.00

 

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy poszczególnych poradni.

 

 

REJESTRACJA DO PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH:

 

 • Przychodnia Rehabilitacyjna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, tel. (56) 658-35-62, (56) 657-05-45
 • Pracownia USG, ul. Bydgoska 76, tel. (56) 622-80-19