Szkolenia dla pielęgniarek pjsmp

L.p

Temat szkolenia Termin Prowadzący
1
 1. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu u nauczycieli;
 2. Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych kandydatów/ uczniów/studentów;
 3. Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli- obowiązujące przepisy od 01.01.2018r
28.02.2018
 1. dr n.med. Agnieszka Garstecka
 2.  Lek. Donata Wilińska Dyrektor WOMP w Toruniu
 3. Lek. Donata Wilińska Dyrektor WOMP Toruniu
2 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w tym dokumentacji służby medycyny pracy przez jednostki wykonujące działalność leczniczą  20.04.2018

mgr Teresa Domańska WOMP w Toruniu

3
 1. Choroby zawodowe narządu wzroku;
 2. Okulistyczne problemy orzecznicze w medycynie pracy. 
 06.06.2018 Dr n.med. Alicja Pas-Wyroślak IMP w Łodzi 
4 Efektywna komunikacja personelu medycznego w obsłudze pacjenta  16.10.2018  dr n. społ. psycholog Katarzyna Śliwińska
5 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawodowo eksponowanymi na czynniki biologiczne  07.12.2018 mgr Teresa Domańska WOMP w Toruniu 
1
 1. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli pielęgniarek podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzonych w 2018 r. przez WOMP w Toruniu
 2.  Rola i udział pielęgniarki podstawowej jednostki służby medycyny pracy w badaniach przedlekarskich pracowników 
15.03.2019 mgr Krystyna Kurkowska WOMP   w Toruniu.

 

 

mgr Teresa Domańska WOMP   w Toruniu 
2

 

 1. Obturacyjny bezdech senny w praktyce lekarza i pielęgniarki sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracującymi;
 2. Algorytm postępowania orzeczniczego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego u osób kierujących pojazdami 
08.05.2018 dr n.med Jadwiga Siedlecka IMP w łodzi

 

dr. n. med. Marcin Rybacki IMP w Łodzi 
3  Stres a wypalenie zawodowe  07.06.2019  dr n.społ. psycholog Katarzyna Śliwińska