Pracownia Psychologii Pracy

PRACOWNIA PSYCHOLOGII PRACY

Przychodnia Medycyny Pracy

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

Szosa Bydgoska 46, tel. (56) 654-25-39

rejestracja od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 14.00

 

Pracownia Psychologii Pracy zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane uprawnienia konieczne do prowadzenia badań i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

 

Oferuje pełny katalog usług z zakresu psychologii pracy dla wszystkich działań i stanowisk pracy o wysokim stopniu ryzyka oraz wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

 

Zatrudniony w Pracowni zespół psychologów wykorzystuje wystandaryzowaną metodykę i licencjonowaną aparaturę badawczą oraz posiada niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia do badań:

 

1. profilaktycznych:

 • kierowców wszystkich kategorii,
 • operatorów urządzeń transportowych i ciężkiego sprzętu pracujących w warunkach wysokiego ryzyka (np. wózki widłowe, wózki akumulatorowe, suwnice, maszyny w ruchu, koparki, dźwigi itp.),
 • osób wykonujących prace na wysokości,
 • pracowników ochrony,
 • osób kierujących pojazdami służbowymi,
 • osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • osób przedłużających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • inspektorów transportu drogowego,
 • kierowców przewożących materiały niebezpieczne,
 • kierowców taksówek osobowych i bagażowych,
 • osób pracujących w dużym obciążeniu psychicznym (służby ratownicze, strażacy, policjanci, strażnicy gminni),
 • osób wykonujących prace na urządzeniach pod napięciem,
 • osób wykonujących prace w zabezpieczeniu technicznym (licencja I i II st.)

2. kontrolnych dla osób, które utraciły prawo jazdy w wyniku:

 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol,
 • spowodowania wypadku, w którym był zabity lub ranny,
 • skierowania przez lekarza, jeśli w wyniku badań lekarskich stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzania badań psychologicznych,
 • istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • przekroczenia liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego

3. diagnostycznych:

 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń palną lub gazową (osób cywilnych, pracowników agencji ochrony, myśliwych),
 • osób uprawiających strzelectwo sportowe,
 • osób zajmujących się produkcją broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz ich obrotem,
 • sędziów, kuratorów, prokuratorów i komorników,
 • detektywów

Przystępując do badania psychologicznego pamiętaj: 

 • uzgodnić wcześniej termin wizyty - osobiście lub telefonicznie,
 • zabrać ze sobą dokumenty
 • zabrać ze sobą prawo jazdy celem weryfikacji posiadanych uprawnień, jeśli badanie dotyczy kierowcy,
 • zabrać ze sobą okulary, jeśli korzystasz z nich na co dzień,
 • osoba zgłaszająca się na badania powinna być zdrowa, wypoczęta, bez oznak spożycia alkoholu bądź podobnie działających środków przez ostatnie 48 godzin