Misja

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Realizacja misji zależy od prawidłowego rozpoznania, zrozumienia i zaspokojenia różnorodnych oczekiwań, potrzeb i wymagań wielu stron zainteresowanych działalnością Ośrodka. Wymagania stawiane przez każdą z grup klientów: pacjentów, zakłady pracy, instytucje nadzorujące, lokalny samorząd terytorialny, władze państwowe - w powiązaniu z zachowaniem wysokiego poziomu medycznego i etycznego - są priorytetem w planowaniu i realizowaniu działań.