Promocja zdrowia

Promocja zdrowia w miejscu pracy/pobierania nauki

Czym jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia to działania dzięki którym ludzie coraz bardziej interesują się swoim zdrowiem oraz uzyskują coraz większy wpływ na czynniki kształtujące zdrowie. Promocja zdrowia obejmuje edukację do zdrowia oraz działania ukierunkowane na zmiany w środowisku fizycznym, społecznym, funkcjonowaniu służb społecznych oraz na tworzenie systemu wsparcia w społeczności, które mają doprowadzić do poprawy warunków życia danej populacji.

 

Czym jest promocja zdrowia w miejscu pracy?

Promocja zdrowia w miejscu pracy nie jest jedynie ograniczeniem zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Jest to sztuka pomagania ludziom, by chcieli i umieli się troszczyć o swoje zdrowie. Ma ona również na celu stymulowanie rozwoju ekonomicznego firmy poprzez pomnażanie najważniejszego kapitału przedsiębiorstwa, tj. zdrowia pracowników, ich dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, sprawności w wykonywaniu zadań.

 

Zdrowie pracownika - to kapitał firmy, opłaca się je pomnażać

Od ponad 25 lat w najbardziej zaawansowanych pod względem społeczno-gospodarczym krajach świata rozwija się ruch na rzecz zdrowia pracujących określany jako promocja zdrowia w miejscu pracy. W Polsce zagadnienie to również zyskuje coraz wyższą rangę i zainteresowanie ze strony decydentów, polityków, przedsiębiorców oraz samych pracodawców.

 

Promocja zdrowia jest korzystna dla przedsiębiorstwa z kilku powodów. Przede wszystkim wzmacniając stan zdrowia pracowników, firma uzyskuje pracownika lepiej i efektywniej wykonującego swoje zadania. Promowanie zdrowia przynosi też oszczędności kapitałowe poprzez zmniejszenie kosztów absencji chorobowej, zmniejszenie kosztów wypadków i ryzyka zawodowego czy oszczędności czasu pracy.

Angażowanie pracodawcy w promocję zdrowia stanowi dla pracowników rodzaj dodatkowej psychologicznej płacy, co ma niewątpliwy wpływ na ich poczucie związania się z firmą. Realizacja programów promocyjnych dobrze służy publicznemu wizerunkowi przedsiębiorstwa, co jak wiadomo ma bardzo istotne znaczenie w konkurencji na rynku.

W promowaniu zdrowia istotną funkcję spełnia szkoła zawodowa przygotowująca do pracy przyszłych pracowników o określonych kwalifikacjach. To właśnie w szkole kształtują się i utrwalają kulturowe oraz zdrowotne wzorce zachowań młodego pokolenia. Zostają one w sposób naturalny wkomponowane w sylwetkę zawodową ucznia i jest duże prawdopodobieństwo, iż wyuczone zasady będą przestrzegane w pracy zawodowej.