Psycholodzy

Do psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu informuje, iż w związku z zapisami art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1184 t.j.) wprowadzony został obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia/zakończenia działalności psychologa realizującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
Psycholodzy realizujący wyżej wymienione zadania w zakładach opieki zdrowotnej publicznych/niepublicznych czy praktykujący indywidualnie dokonują zgłoszenia tej działalności w ciągu 30 dni.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu prowadzi rejestr psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy z następującego obszaru działania: Toruń, Grudziądz, powiat brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę podstawowej jednostki służby medycyny pracy albo imię i nazwisko,
  • adres miejsca wykonywania praktyki albo adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  • oznaczenie podmiotu, który utworzył zoz, jeżeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy będąca zoz lub jednostką organizacyjną zoz wydzieloną w celu sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi,
  • prawo wykonywania zawodu psychologa/aktualne zaświadczenie o wpisie do regionalnego rejestru psychologów lub dyplom psychologa,
  • informacje o dodatkowych kwalifikacjach do wykonywania zadań służby medycyny pracy (T**, B***, inne),
  • datę rozpoczęcia*/zakończenia* działalności psychologa