Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67. 87-100 Toruń
tel./fax 56 658-16 18, e-mail: womp@womp.torun.pl

to największa placówka służby medycyny pracy na terenie miasta Torunia. 
Nasza tradycja sięga początków medycyny pracy w Polsce.

Zatrudnimy lekarza medycyny pracy

 

W skład Ośrodka wchodzą trzy przychodnie: