Szczepienia ochronne

Szanowni Państwo, Pacjenci, Dyrektorzy, Właściciele oraz Prezesi Firm!

Punkt Szczepień znajdujący się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Bydgoskiej 76 realizuje szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, który obejmuje:

1. Szczepienia obowiązkowe( NFZ):

 • Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień,
 • Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi,
 • szczepienia poekspozycyjne

2. Szczepienia zalecane ( płatne)- wykaz w załączniku

 • dla klientów indywidualnych,
 • dla zakładów pracy – wymagane u pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Szczepienia zalecane dla zakładów pracy zatrudniających pracowników w narażeniu na  działanie biologicznych czynników chorobotwórczych realizowane są na zasadzie zawartej z WOMP umowy o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi  i obejmują m.in. takie szczepienia jak:

 • szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – u pracowników wykonujących czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego( krew I inne płyny ustrojowe), lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym;
 • szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – u pracowników wykonujących czynności zawodowe  przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia, u pracowników wykonujących czynności zawodowe przy usuwaniu odpadów komunalnych   nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, u pracowników wykonujących czynności zawodowe, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności  wirusowego zapalenia wątroby typu A;
 • szczepienia przeciw tężcowi -  u pracowników wykonujących czynności: przy usuwaniu odpadów komunalnych I nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, wymagające kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
 • Szczepienia przeciw durowi brzusznemu – u pracowników wykonujących czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi;
 • szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu- u pracowników wykonujących czynności: bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, czynności wykonywane w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych;
 • szczepienia przeciw błonicy – u pracowników mających styczność z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na błonicę;
 • szczepienia przeciw grypie ( wykonywane corocznie)– u pracowników wykonujących czynności zawodowe podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra sprawiedliwości oraz szefa służby celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią.

Zachęcamy Pracodawców do corocznego wykonywania szczepień przeciw grypie u wszystkich pracowników. Jak powszechnie wiadomo szczepienia ochronne są najskuteczniejszą bronią w walce z chorobami zakaźnymi, pozwalają zmniejszyć absencję chorobową i zapobiec długotrwałej niezdolności do pracy. Zamówienie na szczepienia dla pracowników należy składać u pielęgniarki koordynującej w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 oraz ustalić z nią termin i miejsce realizacji usługi.  Szczepienia zostaną zrealizowane po zapłaceniu faktury.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zaprasza do szczepień przeciwko grypie szczepionką Vaxigryp Tetra, która zapewnia uodpornienie przeciw 4.szczepom wirusa grypy i z tego powodu zwiększa szanse skuteczności szczepienia ze względu na dużą zmienność wirusa grypy zalecane jest coroczne szczepienie. Proponowana szczepionka na sezon 2022 charakteryzuje się wysoką immunogennością, aktywnym uodpornieniem, cechuje się również niskim stopniem odczynów poszczepiennych. Coroczne podawanie szczepionki zwiększa efekt immunologiczny.

 Koszt szczepienia przeciwko grypie wraz z badaniem kwalifikacyjnym wynosi:

 • dla pacjentów zapisanych do POZ w WOMP – 57,00zł
 • dla pozostałych pacjentów – 112,00 zł
 • Szczepienia odbywają się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Bydgoskiej 76 ,  
 • tel. 56 6228019

Mamy nadzieję na zainteresowanie naszą ofertą. 

 

 

Oczekujemy, iż dzięki wspólnej akcji zmniejszymy ryzyko zachorowania na grypę wśród

pacjentów i pracowników zakładów pracy.