Jesteś tutaj: Strona główna > PJSMP > Lekarze
ISO 9001:2008
Logowanie:


 

Lekarze

Procedura wpisu do rejestru lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych
 
Lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych i zamierzający korzystać z tych uprawnień ma obowiązek złożyć do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu wniosek o wpis do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (podstawa prawna: Dz. U.2019, poz. 1175 t.j.).
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
  1. Dokument potwierdzający spełnienie przez lekarza dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (określonych w §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. - Dz.U. 2016.2067.)
  • kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny morskiej i  tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, higieny pracy oraz medycyny ogólnej lub rodzinnej
  • kopie: karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy, medycyny transportu
2.  Informację o miejscu wykonania badań profilaktycznych
3.  Kopię prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę lekarską
4.  Kopię dyplomu lekarza
 
Uwaga - zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem
 
Wszystkie kopie dokumentów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru można przesłać pocztą na adres:
 
 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
 
Potwierdzeniem wpisania do rejestru jest zaświadczenie, które lekarz odbiera osobiście w WOMP w Toruniu, okazując oryginały wyżej wymienionych dokumentów.
 
 

 

 

 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń