Logowanie:


 

Druki MZ-35 A i MZ-35 B za 2018 r.

SPRAWOZDANIA MZ-35A I MZ-35B ZA ROK 2018 -TERMIN DO 29-03-2019 R.

Obowiązek sporządzenia za rok 2018 sprawozdań MZ-35A i MZ-35B.

 

 

Sprawozdawczość statystyczna MZ 35  za 2018

 

·    Roczne sprawozdanie MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących i MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami należy składać za pomocą SYSTEMU STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA dostępnego na stronie www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

 

·    Instrukcja dotycząca obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSOZ), który służy do przekazywania sprawozdań statystycznych w tym sprawozdań MZ-35A i MZ-35B jest dostępna na stronie https://www.csioz.gov.pl/statystyka/ssoz/#top

 

·         Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ.

 

·         Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

 

·         Aby wszystkie funkcjonalności działały prawidłowo, należy używać przeglądarki Mozilla Firefox.

 

 

SPRAWOZDANIA MZ-35A I MZ-35B ZA ROK 2018 -TERMIN DO 29-03-2019 R.

 

·    Informacji na temat wypełniania druków sprawozdawczych udzielają pracownicy Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia – nr telefonu: - 566583561

 

 

·    WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ

 

SPRAWOZDANIE MZ-35A 

Lekarz wykonujący badania profilaktyczne zobowiązany jest przekazać sprawozdanie MZ-35A z każdego samodzielnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego za pośrednictwem kierownika ZOZ oraz indywidualnie z prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej.

 

Dział 1. Dane ogólne.

·    Formularz powinien zawierać:  prawidłowo zakreślony kod jednostki:

01 – womp – umowa o pracę

02 – womp – inne formy zatrudnienia

03 - publiczny zoz – umowa o pracę

04 - publiczny zoz – inne formy zatrudnienia

05 – niepubliczny zoz – umowa o pracę

06 – niepubliczny zoz – inne formy zatrudnienia

07 - indywidualna praktyka lekarska

08 – indywidualna praktyka lekarska, w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania

09 – grupowa praktyka lekarska

·         właściwy kod województwa – 04 (województwo kujawsko pomorskie)

·         adres zakładu opieki zdrowotnej zgodny z miejscem wykonania badań profilaktycznych

·         dokładny numer identyfikacyjny REGON zakładu opieki zdrowotnej

·         prawidłowo wpisane symbole cyfrowe i literowe z pieczęci lekarza

·         prawidłowo zaznaczony tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy (specjalistą jest lekarz posiadający II st. z medycyny .przem., II st. medycyny pracy lub medycyny kolejowej, lub tytuł specjalisty specjalizacji jednostopniowej uzyskany po roku 2000 ).

 

Dział 2. Działalność orzecznicza.

·        Wiersz 01 będący sumą wierszy 2-8 dotyczy orzeczeń wydanych pracownikom i powinien być zgodny z liczbą badań profilaktycznych wykazanych w wierszu 1 i w dziale 3. W wierszu 10 należy wykazać uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

Dział 3. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

·         Wiersz 1 jest sumą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

 

Dział 4. Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich.

·         Umowy wykazują tylko lekarze praktykujący indywidualnie lub w ramach grupowych praktyk lekarskich.

 

Dział 7. Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

·         Wykazując współpracę z pielęgniarką/psychologiem - należy podać liczbę osób.

 

SPRAWOZDANIE MZ-35B

Formularz powinien zawierać:

·         nazwę i adres jednostki sprawozdawczej (telefon kontaktowy)

·         dokładny numer identyfikacyjny REGON

·         prawidłowo zaznaczony typ zakładu (samodzielny publiczny zoz, przedsiębiorstwo podmiotu  leczniczego, jednostka budżetowa)

·         dane dotyczące zatrudnienia osób realizujących zadania z zakresu medycyny pracy   ( umowa o pracę, inny rodzaj umowy)

·         w wierszu 1 należy wykazać wyłącznie lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (niezależnie od  posiadanego stopnia), natomiast w wierszu 2 tylko lekarzy z II st. i tytułem specjalisty)

·         w wierszach 3-6 uwzględnić tylko osoby uczestniczące w 2018 r. w realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

·         Wiersz 4 może być sumą wierszy 5 i 6 lub większy.

·         Liczbę umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2020 WOMP Toruń