Logowanie:


 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowe / rodzinne oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
 
Poradnie Ogólne Lekarza POZ rozmieszczone są w Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76 , należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu .
Telefon do Przychodni Lekarskiej przy ul.Bydgoskiej 76 - (56) 622-28-19

 
Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej / rodzinnej
 
Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej / rodzinnej spośród osób posiadających umowę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony, jest dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
 
Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 
Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku gdy pacjent po raz czwarty w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ, jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym przypadku pacjent.
 
 
Opieka sprawowana przez lekarzy POZ
 
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy Poradni POZ w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.

Nocna i  świąteczna opieka zdrowotna w  POZ obejmuje świadczenia udzielane w  dni powszednie od godziny 18.00 do 7.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach nagłego zachorowania bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

Wykaz placówek w Toruniu:

MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W TORUNIU PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 17 w budynku A wejście od parkingu            tel. 56  611 99 42   (dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia)

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W TORUNIU (SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY) UL. KRASIŃSKIEGO 4/4A  tel. 56 679 40 40 (tylko dla dzieci do 18 roku życia z prawobrzeżnej części Torunia)

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK-MED" SPÓŁKA Z O.O.   TORUŃ, UL. PODGÓRSKA 24A  tel. 56 654 78 20   (dla dorosłych i dzieci z lewobrzeżnej części Torunia).

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz. 19.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne.   

Wykaz placówek:

Poradnia Stomatologiczna Edyta Stefaniak-Mansour - 87-720 Ciechocinek, ul. Zdrojowa 46     tel. 54 283 32 07

 
Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zawierająca adres i  numer telefonu, umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w każdej przychodni należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W stanach zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta, a także w przypadku ostrych schorzeń i nagłych zachorowań porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe oraz zlecanie zaopatrzenia w niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).
 
  
Opieka sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe / rodzinne
 
Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej w godzinach pracy przychodni. Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki POZ. Obowiązują tutaj identyczne zasady, jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.
 
 
Opieka sprawowana przez położne środowiskowe / rodzinne
 
Położna środowiskowa / rodzinna realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Do świadczeń położnej środowiskowej / rodzinnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2. miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady, jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej oraz do lekarza POZ.

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2019 WOMP Toruń