Logowanie:


 

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Pragniemy Państwa poinformować, iż Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku (Dz.U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) - wykonuje badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:
  • łowieckich
  • sportowych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych
W przypadku posiadania pozwolenia na broń badania i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.
 
Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań lekarskich (lekarza medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badań na broń) i specjalistycznych (okulisty, laryngologa, neurologa i psychiatry) oraz psychologicznych, kończących się wystawieniem orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.
 
Badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 46, tel. (56) 654-25-39, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Badania odbywają się na własny wniosek, po uprzednim sprawdzeniu dowodu tożsamości osoby przystępującej do badań (dowód osobisty, paszport).
 
Droga odwoławcza: od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w terminie 30 dni, a właściwemu organowi Policji w terminie 45 dni. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. Badania w trybie odwoławczym są odpłatne.
 
Podstawa prawna: art. 15a do 15h Ustawy o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 roku (Dz.U.2019.284 ze zm). Na tej podstawie ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.08.2019 r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujacych o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowana broń pneumatyczną (Dz.U.2019.1562).
drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń