Logowanie:


 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród wszystkich, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informację o zawartych umowach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia -
www.nfz-bydgoszcz.pl
 
Zasady udzielania świadczeń specjalistycznych

 

Do większości poradni specjalistycznych wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli od  lekarza POZ / lekarza rodzinnego, innego lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej lub szpitala, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (uwaga: karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest skierowaniem do poradni specjalistycznej).
 
Poradnie , do których wymagane jest skierowanie:
 
  • Poradnia Dermatologiczna
  • Poradnie Kardiologiczne
  • Poradnia Medycyny Sportowej
  • Poradnie Neurologiczne
  • Poradnie Okulistyczne
  • Poradnie Otolaryngologiczne
  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Poradnia Psychologiczna D

Skierowanie nie jest wymagane do Poradni Zdrowia Psychicznego.

Ponadto skierowanie do specjalisty nie jest wymagane, gdy pacjent jest inwalidą wojennym oraz w sytuacjach: zagrożenia życia, porodu, zatruć, urazów i wypadków.

Porada specjalistyczna to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie leczeniem stałym.
 
Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja, specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie. Jeżeli jednak w trakcie pierwszej porady okaże się, że trzeba kontynuować leczenie u specjalisty, nie ma potrzeby uzyskania ponownego skierowania od lekarza POZ. Od tej pory specjalista wyznacza terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach.
 
W wypadku, gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania kontrolnych badań diagnostycznych, skierowanie na te badania wydaje lekarz specjalista. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.

Lekarz specjalista może skierować na leczenie szpitalne, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych. Pacjentowi przysługuje prawo wyboru szpitala posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całego kraju.

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich. Świadczeniodawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminu przyjęcia. Zobowiązany jest również do prowadzenia listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia. 
 

 

WYKAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
 

DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH NFZ
W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY
 
Nazwa Poradni
Adres
Numer telefonu do rejestracji
  Poradnia Dermatologiczna
   Szosa Bydgoska 46
517-083-365
  Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoska 76
(56) 622-28-19
  Poradnia Medycyny Sportowej
   Bydgoska 76
517-083-365
  Poradnia Neurologiczna
   Szosa Bydgoska 46
(56) 654-25-39
  Poradnia Otolaryngologiczna
   Szosa Bydgoska 46
(56) 654-25-39
  Poradnia Rehabilitacyjna
   M.Skłodowskiej-Curie 61/67
(56) 658-35-62

 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń