Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki POZ, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, a także do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od tytoniu, alkoholu, narkotyków i bezdomnych.

 

CELE PROGRAMU: 

 

  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę
  • objęcie wczesną opieką chorych na gruźlicę
  • zwiększenie odsetka wyleczeń
  • zmniejszenie odsetka gruźlicy lekoopornej
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę

Pielęgniarka przeprowadza ankietę – wywiad w celu oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz w razie potrzeby skierowania do dalszej opieki medycznej (wykonanie koniecznych badań diagnostycznych, leczenie). Ankieta jest poufna, zawiera pytania dotyczące między innymi ewentualnego kontaktu z osobami chorymi, warunków mieszkaniowych, bytowych i narażenia na czynniki szkodliwe (kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami itp.), dolegliwości typu przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, nawracające zakażenia układu oddechowego czy gwałtowna utrata masy ciała.

 

Udział w powyższym programie nie wymaga skierowania

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pielęgniarkami POZ:

Przychodnia Medycyny Pracy

87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 46, tel. (56) 654-25-39