Rehabilitacja

Wraz z postępem cywilizacyjnym lawinowo rośnie liczba pacjentów wymagających leczenia w poradniach i pracowniach rehabilitacyjnych. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu posiada wyspecjalizowaną kadrę fizjoterapeutów współpracującą z lekarzem specjalistą rehabilitacji leczniczej. W naszej strukturze funkcjonuje Poradnia Rehabilitacyjna oraz dwie Pracownie Fizjoterapii.

 

Świadczymy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

  • kinezyterapii
  • elektroterapii
  • magnetoterapii
  • krioterapii miejscowej
  • wodolecznictwa
  • światłolecznictwa

 

W Poradni Rehabilitacyjnej porad udziela lekarz Barbara Bata - specjalista rehabilitacji.

 

Poradnia czynna jest w poniedziałki w godzinach 13.00-18.00  Mieści się ona w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67, tel. (56) 658-35-62.

 

Pracownie fizjoterapii czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00:

-  w Przychodni Rehabilitacyjnej , ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, tel. (56) 658-35-62 , (56) 657-05-45

 

Na zabiegi można rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej w poszczególnych Pracowniach.

 

Przy rejestracji do Poradni Rehabilitacyjnej lub na zabiegi fizjoterapeutyczne finansowane przez NFZ pacjenci muszą posiadać skierowanie od lekarza POZ lub lekarzy specjalistów, którzy również mają podpisane umowy z NFZ. Skierowanie do Poradni jest ważne przez 12 miesięcy, natomiast skierowanie na zabiegi zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia. Ponadto każdego dnia, bezpośrednio przed wykonaniem zabiegów fizjoterapeutycznych, pacjent jest weryfikowany w systemie eWUŚ. Jeżeli weryfikacja ubezpieczenia wypadnie negatywnie, pacjent ma obowiązek okazać dokument tożsamości oraz ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie lub wypełnić stosowne oświadczenie. W przeciwnym wypadku świadczenie nie zostanie wykonane.