Szybka Terapia Onkologiczna w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Ma ona poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.
 

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?

 
Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której szybko dostanie się do lekarza specjalisty.
Za kolejne etapy diagnostyki: wstępną i – w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego – pogłębioną jest odpowiedzialny lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).
 
Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także każdy lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS). W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu - w Poradni Neurologicznej (w Przychodni Medycyny Pracy , Szosa Bydgoska 46), , Poradni Okulistycznej (w Przychodni Medycyny Pracy , Szosa Bydgoska 46), Poradni Otolaryngologicznej (w Przychodni Medycyny Pracy, Szosa Bydgoska 46) oraz w Poradni Dermatologicznej (w Przychodni Medycyny Pracy, Szosa Bydgoska 46) - lekarz specjalista może przeprowadzić wstępną lub pogłębioną diagnostykę onkologiczną u pacjenta z podejrzeniem nowotworu złośliwego.
 
Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przechodzą płynnie do nowego systemu.