Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Pragniemy Państwa poinformować, iż Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku (Dz.U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) - wykonuje badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:

  • łowieckich
  • sportowych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych

W przypadku posiadania pozwolenia na broń badania i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.

 

Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań lekarskich (lekarza medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badań na broń) i specjalistycznych (okulisty, laryngologa, neurologa i psychiatry) oraz psychologicznych, kończących się wystawieniem orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.

 

Badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 46, tel. (56) 654-25-39, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Badania odbywają się na własny wniosek, po uprzednim sprawdzeniu dowodu tożsamości osoby przystępującej do badań (dowód osobisty, paszport).

 

Droga odwoławcza: od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w terminie 30 dni, a właściwemu organowi Policji w terminie 45 dni. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. Badania w trybie odwoławczym są odpłatne.

 

Podstawa prawna: art. 15a do 15h Ustawy o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 roku (Dz.U.2019.284 ze zm). Na tej podstawie ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.08.2019 r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujacych o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowana broń pneumatyczną (Dz.U.2019.1562).