Badania do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego wymagana jest do wykonywania czynności polegających na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawy w miejscach ich zainstalowania, a także na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawy i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
Ponadto, osoba posiadająca drugi stopień tej licencji jest uprawniona do opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.


Badania lekarskie i psychologiczne dla tej grupy pracowników wykonywane są tylko w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46.

 

Dla pracowników zabezpieczenia technicznego nie zostało wydane żadne rozporządzenie określające zakres badań profilaktycznych. Lekarz w tym momencie posiłkuje się ogólnymi zasadami zawartymi w ustawie o zawodzie lekarza, a także w aktach prawnych dotyczących podobnych grup zawodowych (np. badania do licencji detektywa, licencji pracownika ochrony fizycznej, badania pracowników do celów Kodeksu pracy). Istotne jest to, aby na orzeczeniu był zapis ustawowy, że osoba ubiegająca się o licencję (posiadająca licencję) zabezpieczenia technicznego "posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego I (lub II) stopnia".