Badania do licencji pracownika ochrony fizycznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu jest jedną z nielicznych placówek uprawnionych w naszym województwie do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku - Dz.U.2013.1715).

 

Badanie psychologiczne obejmuje:

  1. Ocenę sprawności intelektualnej, osobowości - z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
  2. Inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badania psychologicznego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby ubiegającej się lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

Badanie lekarskie obejmuje:

  1. Ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego.
  2. Badania specjalistyczne:
  • okulistyczne, w zakresie oceny narządu wzroku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2012.576 oraz Dz.U.2013.829),
  • psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011.231.1375) oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji,
  • inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Powyższe badania wykonywane są w Poradni dla Kierowców i Pracowników Ochrony Mienia, zlokalizowanej w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46, tel. (56) 654-25-39 po uprzedniej rejestracji telefonicznej.