Badania członków OSP

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie przeprowadzania badań lekarskich członkom ochotniczej straży pożarnej, biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W dniu 30 listopada 2009 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 2009r. i obowiązuje od dnia 11 grudnia 2009 roku.

 

Zakres okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej został określony w załączniku do rozporządzenia. Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

 

W myśl § 2 ust. 5 w/w rozporządzenia badania członka ochotniczej straży pożarnej kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o:

  • zdolności do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych –w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  • niezdolności do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych – w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Zachęcamy do skorzystania z Oferty i wykonania obligatoryjnych badań lekarskich dla członków ochotniczej straży pożarnej, jak również badań odwoławczych od wydanego wcześniej orzeczenia o niezdolności do bezpośredniego udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych, na terenie naszej placówki:

 

  • Przychodnia Medycyny Pracy  – Szosa Bydgoska 46, tel. (56) 654-25-39
  • Przychodnia Lekarska "Pałacyk" , Poradnia Medycyny Pracy , ul. Bydgoska 76 tel. (56) 657-55-22 wew. 2