Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludnością (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy.

 

Badanie to obejmuje:

  • badania lekarskie
  • badania laboratoryjne, tj. trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach(dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego),

 

  • dodatkowe badania laboratoryjne, w przypadku podejrzenia zakażenia gruźlicą lub zakażenia innym, nie wymienionym wyżej czynnikiem chorobotwórczym.

Badaniom podlegają:

  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których wykonywaniu jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby,
  • uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac.

Badanie przeprowadza się:

  • przed podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki,
  • przed ponownym podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki po przebyciu zakażenia jednym z w/w czynników chorobotwórczych,

Ze skierowaniem od pracodawcy pracownik zgłasza się na badanie lekarskie i na jego podstawie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki zawodu i wpisuje wyniki badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia do karty badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, jednocześnie uzyskując potwierdzenie odbioru orzeczenia lekarskiego przez osobę badaną. Orzeczenie lekarskie pracownik oddaje pracodawcy.